Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Các đề tài chuyên ngành kế toán

K0262 Đề tài kế toán  - kế toán vật liệu tại công ty bê tông & xây dựng thịnh liệt
 K0263 Đề tài kế toán  - kế toán hoạt động nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe máy tại công ty phát triển xuất nhập khẩu & đầu tư ( viexim)
 K0264 Đề tài kế toán  - giải pháp hoàn thiện công việc kiểm toán chu trình h.động & h.trả trong kiểm toán báo cáo tài chính ở công ty dv tv tài chính kế toán & kiểm toán (aasc)
 K0265 Đề tài kế toán  - hoàn thiện quá trình lập & phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính ở công ty kiểm toán & kế toán hà nội - cpa hà nội
 K0267 Đề tài kế toán  - hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại công ty tm đoàn kết
 K0268 Đề tài kế toán  - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty xe đạp thống nhất
 K0269 Đề tài kế toán  - kế toán tài sản cố định & đầu tư dài hạn tại công ty z179
 K0270 Đề tài kế toán  - hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cao su sao vàng hà nội
 K0271 Đề tài kế toán  - công tác tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp kinh doanh vật tư & dịch vụ
 K0273 Đề tài kế toán  - tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu ở công ty in công đoàn
 K0275 Đề tài kế toán  - thực trạng hạch toán kế toán quá trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty vật tư xuất nhập khẩu hoá chất
 K0276 Đề tài kế toán  - tổ chức công tác kế toán vật liệu & phân tích tình hình quản lý, sử dụng vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118
 K0277 Đề tài kế toán  - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty gốm xây dựng đại thanh
 K0278 Đề tài kế toán  - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty quản lý & sửa chữa đường bộ 248
 K0279 Đề tài kế toán  - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 1
 K0280 Đề tài kế toán  - hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu & xác định kết quả kinh doanh tại công ty vật tư & xuất nhập khẩu hoá chất
 K0282 Đề tài kế toán  - hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh & tính giá thành sản phẩm tại nhà máy chế tạo biến thế
 K0284 Đề tài kế toán  - kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do công ty kiểm toán việt nam...
 K0285 Đề tài kế toán  - công tác kế toán tổng hợp tại công ty dệt may hà nội
 K0286 Đề tài kế toán  - hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty phát triển kinh tế kỹ thuật việt nam
 K0287 Đề tài kế toán  - kế toán vật liệu & công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng công trình giao thông 124
 K0288 Đề tài kế toán  - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cavico việt nam thương mại
 K0290 Đề tài kế toán  - hoàn thiện công tác kế toán tập hơp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty may 10
 K0291 Đề tài kế toán  - hoàn thành kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
 K0292 Đề tài kế toán  - tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại - khảo sát thực tế tại công ty tnhh hồng hà
 K0293 Đề tài kế toán  - hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh dược phẩm bảo thịnh
 K0294 Đề tài kế toán  - tổ chức bộ máy kế toán & tình hình vận dụng chế độ kế toán tại công ty cổ phần đầu tư, xây lắp & kinh doanh thiết bị hà nội
 K0295 Đề tài kế toán  - giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn láng hạ
 K0299 Đề tài kế toán  - kế toán xác định kết quả kinh doanh & phân tích kết quả kinh doanh tại công ty vật tư vận tải xi măng
 K0300 Đề tài kế toán  - tổ chức công tác kế toán thành phẩm & tiêu thụ thành phẩm ở công ty may đức giang
 K0301 Đề tài kế toán  - hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình bán hàng & thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán
 K0304 Đề tài kế toán  - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 4
 K0305 Đề tài kế toán  - tình hình tổ chức kế toán vốn bằng tiền ở công ty xe máy, xe đạp thống nhất
 K0306 Đề tài kế toán  - thực trạng công tác kế toán các khoản nợ phải trả tại nhà máy thuốc lá thăng long
 K0307 Đề tài kế toán  - tổ chức hạch toán kế toán vật liệu & công cụ dụng cụ tại công ty chế tạo bơm hải dương
 K0308 Đề tài kế toán  - kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty sản xuất - xuất nhập khẩu xe đạp xe máy hà nội
 K0309 Đề tài kế toán  - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty thiết bị lạnh long biên
 K0310 Đề tài kế toán  - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây lắp vật tư kỹ thuật
 K0311 Đề tài kế toán  - tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả tại công ty tnhh nam tùng
 K0313 Đề tài kế toán  - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp với tăng cường quản trị chi phí tại xí nghiệp xây lắp điện công ty điện lực 1
 K0315 Đề tài kế toán  - nâng cao hiệu quả nghiệp vụ cho vay & kế toán cho vay tại ngân hàng liên doanh lào việt - chi nhánh hà nội
 K0317 Đề tài kế toán  - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở công ty sứ kỹ thuật hoàng liên sơn - yên bái
 K0318 Đề tài kế toán  - tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty công trình giao thông 1 hà nội
 K0320 Đề tài kế toán  - hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong công ty xây dựng số 19 thuộc tổng công ty xây dựng & phát triển hạ tầng
 K0321 Đề tài kế toán  - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 99
 K0322 Đề tài kế toán  - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty vật liệu & xây lắp tương mại
 K0323 Đề tài kế toán  - hoàn thiện kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng ở công ty xnk khoáng sản
 K0325 Đề tài kế toán  - hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty tnhh vật liệu nổ công nghiệp
 K0326 Đề tài kế toán  - hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần thương mại tổng hợp nông cống
 K0327 Đề tài kế toán  - các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty truyền tải điện 1
 K0329 Đề tài kế toán  - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty tư vấn & thiết kế công trình văn hoá - bộ văn hoá
 K0331 Đề tài kế toán  - hạch toán kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng thanh niên hà nội
 K0332 Đề tài kế toán  - hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng cấp thoát nước
 K0333 Đề tài kế toán  - tổ chức công tác kế toán tại công ty may tnhh garnet nam định
 K0334 Đề tài kế toán  - tổ chức hạch toán kế toán tại công ty bánh kẹo hải hà
 K0335 Đề tài kế toán  - hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất & dịch vụ cơ điện hà nội
 K0336 Đề tài kế toán  - công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại nhà máy thăng long
 K0337 Đề tài kế toán  - một số giải pháp nhằm hoàn thiện & nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại sở giao dịch 1 ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
 K0338 Đề tài kế toán  - tổ chức kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị kinh doanh tại công ty văn phòng phẩm hồng hà
 K0339 Đề tài kế toán  - hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tại công ty tnhh sản xuất & xuất nhập khẩu giầy yên thuỷ
 K0340 Đề tài kế toán  - hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá ở công ty thương mại dịch vụ tràng thi
 K0342 Đề tài kế toán  - xây dựng phân hệ kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính gtsx tại công ty tnhh ống thép hoà phát
 K0343 Đề tài kế toán  - công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty bánh kẹo hải châu
 K0344 Đề tài kế toán  - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giầy hà nội
 K0346 Đề tài kế toán  - hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty điện máy tp hồ chí minh
 K0348 Đề tài kế toán  - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô
 K0349 Đề tài kế toán  - kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cao su sao vàng
 K0351 Đề tài kế toán  - kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 1
 K0355 Đề tài kế toán  - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây lắp 1 nam định
 K0356 Đề tài kế toán  - kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty tm & dịch vụ tổng hợp hà nội
 K0357 Đề tài kế toán  - hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở công ty tnhh hữu nghị
 K0359 Đề tài kế toán  - hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh việt vượng
 K0361 Đề tài kế toán  - hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại viện nghiên cứu cơ khí
 K0362 Đề tài kế toán  - tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty may thăng long
 K0364 Đề tài kế toán  - hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh tại công ty thương mại & dịch vụ traserco
 K0366 Đề tài kế toán  - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty mộc & xây dựng hà nội
 K0367 Đề tài kế toán  - kế toán tài sản cố định tại công ty vật tư bưu điện 1
 K0368 Đề tài kế toán  - hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán & tư vấn tài chính kế toán sài gòn (afc)
 K0370 Đề tài kế toán  - kế toán hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty trường thành
 K0371 Đề tài kế toán  - hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh & phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp tm - tại công ty tm đoàn kết
 K0372 Đề tài kế toán  - hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cơ khí quang trung
 K0373 Đề tài kế toán  - hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần khí công nghiệp
 K0374 Đề tài kế toán  - kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty văn phòng phẩm hồng hà
 K0375 Đề tài kế toán  - tổ chức công tác kế toán vật liệu tại công ty bánh kẹo hải hà
 K0377 Đề tài kế toán  - kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng cổ phần hà đô
 K0378 Đề tài kế toán  - tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng ngân hàng
 K0379 Đề tài kế toán  - tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty in & đầu tư mỹ thuật việt
 K0380 Đề tài kế toán  - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty thiết bị ngành nước & xây dựng hà nội
 K0381 Đề tài kế toán  - tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại & sản xuất quang thái
 K0382 Đề tài kế toán  - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp sông đà 8/07
 K0384 Đề tài kế toán  - kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp in thuộc nhà xuất bản lao động - xã hội
 K0386 Đề tài kế toán  - một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty điện cơ thống nhất hà nội
 K0387 Đề tài kế toán  - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty tân việt
 K0388 Đề tài kế toán  - công tác kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương ở công ty nông sản hà tây
 K0389 Đề tài kế toán  - kế toán vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty dệt 8/3
 K0390 Đề tài kế toán  - kế toán lưu chuyển hàng hoá ở công ty tnhh đại phát
 K0391 Đề tài kế toán  - kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán (aasc)
 K0394 Đề tài kế toán  - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty hương giang
 K0396 Đề tài kế toán  - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư & phát triển nhà hà nội 22
 K0397 Đề tài kế toán  - tổ chức kế toán chi phí sản xuất & giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình giao thông 842
 K0401 Đề tài kế toán  - kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tại xí nghiệp carton sóng thuộc công ty sản xuất & xuất nhập khẩu bao bì
 K0403 Đề tài kế toán  - 12 vận hành kế toán tại xí nghiệp chế biến thực phẩm tông đản - hà nội
 K0404 Đề tài kế toán  - kế toán lưu chuyển hàng hoá - nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá bờ hồ
 K0406 Đề tài kế toán  - hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thương mại dịch vụ thời trang hà nội
 K0407 Đề tài kế toán  - hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh nhựa composit việt á
 K0410 Đề tài kế toán  - tổ chức tài chình, kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại xí nghiệp xây dựng số i thuộc công ty cổ phầnxd & pttm hưng phát
 K0412 Đề tài kế toán  - tổ chức kế toán tại công ty cổ phần xây dựng số 9
 K0413 Đề tài kế toán  - tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh tại công ty vận chuyển khách du lịch
 K0415 Đề tài kế toán  - hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may xuất khẩu lạc trung
 K0419 Đề tài kế toán  - thực trạng tổ chức kế toán công ty tnhh 27/7 xuân bắc
 K0420 Đề tài kế toán  - kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí ngô gia tự
 K0421 Đề tài kế toán  - nghiệp vụ kế toán tại công ty khoá minh khai
 K0422 Đề tài kế toán  - hạch toán kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại công ty bê tông xây dựng hà nội